Изображение: Pixabay

 

Производствените цени в в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. намаляват с 4,7% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава със 7,5%, а цените на продукцията от животновъдството растат с 8,9%. Спрямо предходната година цените спадат с 5,1%, като намалението в растениевъдството е с 8,4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение със 7,5%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на 2016 г. се наблюдава спад в цените на зърнените култури – с 1,8%, на техническите култури – с 13,8%, на пресните зеленчуци – с 9,2%, на картофите – с 15,5%, и на плодовете – с 6%.

По-високи са единствено цените на фуражните култури – с 39,8%. По-ниски са цените на царевицата за зърно – с 5,9%, на овеса – с 20,2%, на рапицата – с 18%, на слънчогледа – с 15,3 %, на фуражния грах – с 21,4%, и на тютюна – с 3,2%.

Намаление се наблюдава в цените на оранжерийните домати – с 16,9%, на оранжерийните краставици – с 13,4%, на морковите – със 7,7%, на зрелия кромид лук – с 4,4%, и на пипера – с 25%. Понижение отбелязват и цените на ябълките – с 8,8%, на култивираните гъби – с 21,6%, и на гроздето – с 6%. По-високи са цените на твърдата пшеница – с 10%, и на неолющения ориз – с 18,4%.

Спрямо същото тримесечие на 2016 г. поскъпват живите животни – с 1,6%, и на животинските продукти – със 17,7%.

Увеличение е отчетено в цените на едрия рогат добитък – с 13,8%, и на козите – с 4,1%. Намаляват цените на свинете – с 1,7%, и на домашните птици – с 2,9%. Цените на овцете остават без промяна.

При животинските продукти най-голямо е увеличението в цените на кравето мляко – с 29,6%, и на кокошите яйца за консумация – с 29,2%. Цените на биволското, овчето и козето мляко отбелязват намаление – съответно с 2,5, 18,7, и 8,1%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо 2016 г. намаляват цените на техническите култури – с 15,4%, на пресните зеленчуци – с 18,2%, на картофите – с 16,3%, и на плодовете – с 11,8%. Увеличение се наблюдава единствено в цените на фуражните култури – с 34,9%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 2,7%, а на животинските продукти се увеличават с 19,6%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо 2016 г. по-ниски са цените на царевицата за зърно – с 5,8%, на ориза – с 16,1%, на слънчогледа – със 17,4%, на фуражния грах – с 18,9%, и на тютюна – с 6,6%. Понижение е отчетено в цените на оранжерийните домати и краставици – съответно с 25,8 и 7,1%, на бялото главесто зеле – с 25,3%, на морковите – със 17,5%, на зрелия кромид лук – с 26,6%, и на пипера – с 29,8%. По-ниски са цените на ябълките – с 5,5%, на орехите – с 20,4%, на култивираните гъби – с 21,7%, и на гроздето – с 11,6%. По-високи са цените на меката пшеница – с 2,9%, на твърдата пшеница – с 8,9%, и на рапицата – с 2%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо 2016 г. увеличение се наблюдава в цените на едрия рогат добитък – с 9,2%, и на козите – с 10,4%. Понижение е отчетено в цените на овцете – с 2,1%, и на домашните птици – с 12%. При животинските продукти най-голямо увеличение се наблюдава в цените на кокошите яйца за консумация – с 39,2%, и на кравето мляко – с 32,5%. Намаление е отчетено в цените на овчето мляко – със 17,6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. се повишава с 2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 1,7% спрямо 2016 година.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на 2016 г. се увеличават цените на електроенергията и горивата – с 2,9%, на минералните торове – с 9,6%, и на продуктите за растителна защита – с 6,2%. По-ниски са цените на посевния и посадъчния материал – с 2,2%, на ветеринарномедицинските продукти – с 4,3%, и на фуражите – с 1%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо 2016 г. електроенергията поскъпва с 6,3%, а продуктите за растителна защита – с 5,2%. По-ниски са цените на посевния и посадъчния материал – с 2,5%, на минералните торове – с 1,3%, на ветеринарномедицинските продукти – с 3,8%, и на фуражите – с 2,1% .