Изображение: Фермер.БГ

 

С приетият днес от Европарламента Доклад за пчеларството заявихме повече подкрепа за пчеларския сектор и увеличение с 50% бюджета за националните програми по пчеларство. Това заяви българският евродепутат Момчил Неков. .

Пчеларство

Пчелите не само играят съществена роля в нашата околна среда, но са важни и за икономика, и най-вече за селското стопанство. Пчелите опрашват културите и дивите растения, което помага да се поддържа биоразнообразието. 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването от пчели. В икономически параметри, това са 14,2 милиарда евро годишно.

„Ако трябва с едно изречение да обобщя, какво носи приетият доклад това е, че: Европейският парламент иска мерки за по-добра защита на пчеларите и борба с фалшивия внос на мед“, заяви Неков, съобщиха от пресофиса на евродепутата.

ЕП прие доклад, в който се призовава за повече действия за защита и по-добра подкрепа на европейския пчеларски сектор. Мерките в доклада включват: Увеличаване на средствата за националните програми за пчеларство; Подобряване на здравето на пчелите (например чрез забрана на вредни пестициди, повече научноизследователски или развъдни програми); По-добра защита на местните и регионални сортове пчели.

В ЕС има около 17 милиона пчелни кошери и 600 000 пчелари, произвеждащи около 250 000 тона мед всяка година.
„Медът е третият най-фалшифициран продукт в света. Според изследване на ЕС, 20% от пробите, взети на външните граници на ЕС и вносители, не отговарят на стандартите на ЕС. Това може да се дължи например на добавен захарен сироп в продуктите или ако медът е събран твърде рано и след това изкуствено изсушен.

Именно за това евродепутатите предприехме борба срещу разпространението на фалшив мед на пазара на ЕС, защото това също оказва и натиск върху европейските пчелари, води до спад в цените и повдига въпроси за защита на потребителите.
Искаме мерки за подобряване на процедурите за тестване и засилване на инспекциите по вноса, да се откриват случаите на фалшифициране на мед и по-високи санкции за измамниците“, уточни Неков.
ЕП също така иска да се подобри етикетирането, за да се гарантира, че потребителите знаят от коя държава идва продуктът.
„Точно сега етикетирането е много неясно. Това е много важно предизвикателство за страните производителки на мед като България, Румъния, Испания, Португалия, Франция, Хърватия и Унгария“, допълни евродепутатът.

Докладът за пчеларството призовава медът да бъде признат за чувствителен продукт и да не бъде включван в международни споразумения на ЕС, защото изискванията и разходите за европейските пчелари са високи и те стават жертва на конкуренция и евтин внос отвън, какъвто е случаят с меда от Украйна и Китай.

„Не на последно място искам да кажа, че с приемането на доклада се дава възможност националните програми да окуражават млади хора да се занимават с пчеларската професия, вземайки предвид притискащата нужда за смяна на поколенията“, каза още Неков.
Той уточни, че с приемането на Доклада се цели да се насърчи и консумацията на мед и ползите за здравето, особено сред децата в училищата.

Днес настояхме и за забрана на пестицидите, които убиват пчелите и застрашават биологичното разнообразие, заяви Момчил Неков.
В сряда Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува доклад за оценка на риска, който потвърждава, че някои вещества, използвани в пестициди – неоникотиноидите, клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам – убиват пчелите.
Нашето биологично разнообразие е застрашено, тъй като пчелите започнаха да изчезват в Европа през 90-те години.

„Ето защо ние евродепутатите призоваваме за забрана на тези неоникотиноиди и други опасни вещества, доказани като опасни за популациите на пчелните семейства, както и за икономически мерки за подпомагане на пчеларския сектор, допълни Неков.
Отговорността за въвеждане на забрана за използване на опасни пестициди е на Европейската комисия и на органите на държавите членки в качеството им на законодатели.