Условия за ползване

Общи условия за ползване

 

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между нашия сайт и потребителите на сайта. Чрез използване на „tehniks.eu“ потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Собственост и правила за ползване

Собственик и администратор на tehniks.eu е Техникс ЕООД, дружество регистрирано в България, ЕИК: 116543276, ИН по ДДС: BG116543276, седалище и адрес на управление гр. Кубрат 7300, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 3, ет. 5, ап. 15.

Техникс ЕООД (наричан по-долу също и „Продавач“ или „ние“, или „нас“) дава на вас (наричани по-долу също и „Потребител“ или „клиент“, или „вие“, или „вас“)  право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел. Не се разрешава материалите на този Сайт да се копират, публично разпространяват или раздават, променят или употребяват в други уеб сайтове, по какъвто и да е начин и с каквато и да било търговска или нетърговска цел. Съдържанието на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права.

Всички използвани имена, знаци, символи на продукти и търговски марки, публикувани в Сайта, са защитени от авторско право и са притежание на техните собственици.

Нашите фирмени данни, данни за контакт и информация съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Име на фирмата Продавач (собственик на Сайта): Техникс ЕООД, дружество регистрирано в България, ЕИК: 116543276, ИН по ДДС: BG116543276, седалище и адрес на управление гр. Кубрат 7300, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 3, ет. 5, ап. 15.

Нашите данни за контакт са публикувани в секция „Контакт“, както и в най-долната секция (footer) на всяка страница на Сайта.

Основните характеристики на стоките/услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Продавачът и Сайтът не използват телефонни линии или други средства за комуникация с добавена стойност.

Общи положения

Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугата съгласно настоящите Общи условия (вкл. при регистрации, плащания и други подобни).

Продавачът и Сайтът не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за:

– каквито и да е щети и вреди, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от неизпълнение на отговорностите ни по тези Общи условия, както и от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на Сайта, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение за възможност да възникнат такива вреди;

– вреди от неправилна експлоатация или неправилен монтаж на продаваните в Сайта артикули.

– функционалността на мрежата с данни на потребителите, нито за нейната хардуерна и софтуерна обезпеченост;

– функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и свързаността на устройствата на потребителите с нея;

– евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на Сайта;

– съдържанието на интернет страници, към които пренасочват връзки, разположени на Сайта;

– данните, посочени от потребителя при регистрацията му, вкл. посочване на неверни данни, както и за неоторизиран достъп до услугата чрез използване на чужди потребителски имена и пароли;

– други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Продавача.

Продавачът може да прехвърля права и да възлага изпълнение на задълженията си по тези Общи условия на кое да е трето лице.

Потребителят няма право да прехвърля права и да възлага изпълнение на задълженията си по тези Общи условия на трети лица, освен след изрично писмено потвърждение от страна на Продавача.

Ако една или повече клаузи на тези Общи условия е определена от съдебен орган като невалидна, то всички други клаузи, както и самите Общи условия остават валидни.

Продавачът има право да променя тези Общи условия неограничен брой пъти и без предупреждение. При промяна, актуалните Общи условия ще бъдат публикувани веднага на Сайта. Потребителят е длъжен да се запознава с Общите условия при всяко ползване на Сайта.

Сайтът и взаимоотношенията между Продавача и Потребителя се регулират от действащото законодателство на Република България. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Криптиране и защита на информацията на сайта

Всички страници и връзки, както и Log-in форми в Сайта използват SSL криптиране и протокол „https“. Това означава, че информацията, която въвеждате и получавате от нашия сайт, няма как да бъде „прихваната“, „открадната“ или компрометирана (променена) от недобросъвестни лица, хакери и т.н.

Как и защо използваме информацията ви?

Ние използваме вашата информация за:

– за да осигурим правилното и висококачествено обслужване и предоставяне на стоки и услуги чрез нашия сайт. Личните ви данни може да бъдат изнесени извън България или извън Европейския Съюз. При всички положения се вземат адекватни мерки за защита на личните ви данни.

– за да ги предоставим на компетентните органи на властта или пред друго лице, в случай че това се изисква от нас по закон.

– за да осъществяваме промоции, кампании, томболи, реклами и др.

Може да ви изпратим рекламни материали и съобщения, например листовки, каталози, периодични информативни издания, както на твърд носител, така и в електронна форма. Може да се свържем с вас по телефон или e-mail, за да обсъдим вашия профил, стоки или услуги, които сте поръчали или от които бихте могли да имате интерес. Може да се свържем с вас и с цел анализ и анкетиране. С вас може да се свържат и някои от нашите внимателно подбрани партньори, които също имат изградени практики за съхранение и защита на личните данни.

Понякога може да придобиваме информация за вас от публичното пространство, например социални мрежи, форуми и др., с цел предотвратяване на измами, за потвърждение на самоличността, както и за маркетинг и рекламни цели.

Възможно е да записваме телефонните разговори с вас с цел сигурност, качество на обслужването и обучение на персонала ни.

Политика за бисквитки (Cookies)

За да работи правилно нашия сайт (tehniks.eu), понякога той създава малки файлове във вашите устройства наречени „бисквитки“ (cookies).
Какво са бисквитките?

Бисквитка е малък текстов файл, който уеб сайт създава във вашия компютър или мобилно устройство в момента, когато посетите този сайт. Този малък файл помага на сайта да запомни вашите действия и предпочитания (например вписване като потребител, език, големина на шрифта, предпочитания за изглед и др.) за определено време. Така вие няма нужда всеки път да въвеждате една и съща информация, да избирате предпочитания за изглед и т.н. когатоо посетите повторно сайта или когато преминавате от страница в страница.

Използвайки нашия сайт (tehniks.eu), вие се съгласявате да използваме бисквитки съгласно тази Политика за Бисквитките. За повече информация, посетете официалния сайт за бисквитки на Европейската Комисия на адрес:

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

или прочетете още на:

www.whatarecookies.com.

Как използваме бисквитките?

Бисквитките изпълняват много и различни функции в нашия сайт, като основна роля имат да запомнят вашите предпочитания, за да можем да ви предоставим по-добро обслужване. Също така бисквитките помагат рекламите и предложенията, които виждате онлайн да са според вашите интереси и предпочитания. Бисквитките ни помагат да ви предоставим по-добра интерактивност на сайта, по-лесна употреба и по-приятно онлайн изживяване.

Информацията, която е свързана с бисквитките, която ви идентифицира персонално е под пълния ни контрол и ние гарантираме, че няма да я използваме по никакъв друг начин, освен посочените начини в тази политика за бисквитки.

Видове бисквитки

Essential cookies – позволяват вие да навигирате и да имате пълен достъп до всички функции на нашия сайт.

Performance cookies – запомнят информация за това как използвате сайта, например страниците, които посещавате, информацията, която търсите. Тази информация ни позволява да анализираме и подобрим работата на нашия сайт. Тези бисквитки са напълно анонимни.

Functionality cookies – запомнят избори, които сте направили при предишни посещения на сайта, например език, регион, размери, шрифтове и др. Тези бисквитки не могат да следят дейността ви в други сайтове.

Advertising cookies – използват се за да получавате реклами, които са по-близки до интересите ви. Тези бисквитки обикновено се създават от рекламни мрежи след нашето позволение. Ние не предоставяме никаква лична информация на организации, които рекламират по този начин.

Analytics, Security and Fraud Prevention – ние използваме бисквитки за анкетни цели и с цел подобряване на услугите ни, както и с цел предотвратяване на измами. Личната информация събрана по този начин не се предоставя на трети страни, освен ако това не се изисква от нас по силата на закон.

Как да контролирам бисквитките?

Ако желаете, можете да контролирате и дори изтривате бисквитки, вижте как на aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които са създадени във вашето устройство. Можете и да настроите повечето браузъри да не приемат бисквитки. Ако направите това, обаче, може да трябва да настройвате ръчно някои предпочитания всеки път, когато посещавате сайтове, също така и някои функции и услуги на сайтовете може да не работят за вас.