Изображение: Фермер.БГ

 

 

Мобилно приложение за растителна защита в помощ на испанските фермери
Испанската конфедерация на организациите на земеделски производители (COAG) е разработила безплатно приложение iNMA, чиято основна цел е да улесни фермерите, които са задължени да водят регистър на използваните в техните полета продукти за растителна защита. Мобилното приложение за прецизно земеделие, което е достъпно за телефони, таблети и компютри, осигурява инструменти за подобряване на техническото и икономическото управление на земеделските стопанства.
Приложението iNMA e разработено така, че да осигури не само задължителния регистър за препарати за растителна защита, но и друга полезна информация за земеделските производители – цени, данни за климата, предупреждения за здравето на растенията и животните, както и показатели за напояване на базата на Big Data технологии.

Мобилното приложение комбинира данните от всички фактори, влияещи върху съответното растение и след обработката им ги превръща в полезна информация за фермера. След пилотното тестване на системата от страна на испанските фермери, впоследствие са добавени допълнителни инструменти, свързани с публични данни на цени, възможности за разрешаване на възникнали бюрократични проблеми, както и данни, отразяващи специфичните изисквания на различните испански автономни региони.

Възможност за прилагане на бизнес модел за прецизно животновъдство
За да се интегрира прецизното животновъдство, то трябва да се основава на жизнеспособен бизнес модел, в който всички заинтересовани страни имат добавена стойност. Испанската компания Syntesa, чийто фокус са научните изследвания и иновации, е разработила бизнес модел за приложение на прецизното животновъдство.

Снимка: www.harper-adams.ac.uk

Предишни проучвания на компанията показват, че системите на прецизното животновъдство са твърде скъпи, за да бъдат изплатени от земеделския производител само в традиционен бизнес модел. Освен това, то притежава потенциала да бъде разширено в многостранен бизнес модел с множество потребители, което им позволява да създават, доставят и консумират добавена стойност.

Чрез този модел се улеснява взаимодействието между заинтересованите страни, което е обещаващо за подобряване на производителността и рентабилността на животновъдството, здравето и благосъстоянието. Освен това подобен модел ще проправи пътя за по-голяма прозрачност и проследяемост.

В този модел доставчиците на услуги ще отговарят за технологията, инсталирането, поддръжката и активната консултация, също както и за отчитане на постигнатите резултати. Заинтересованите страни ще имат възможността да се абонират за услугата Precision Livestock Farming, за да получат достъп до данните и до аналитичните разработки.

Компанията Syntesa е част от иновативната общност в Испания. Дейността й обхваща три направления – иновации, технологии и достъп до пазара. Компанията е инициатор и партньор в инициативи, свързани с научните изследвания, социално-икономическа оценка и анализ на разходите и ползите, инструменти за подпомагане на вземането на решения.