Изображение: Фермер.БГ

 

Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2017-2018г. продължава.

ЕК стартира кампания за промоция на земеделски продукти

Земеделските стопани, които трябва да се пререгистрират по Наредба 3 за Кампанията за директни плащания 2018 г., могат да го направят до последния ден, в който заявленията се подават със санкции за просрочие.

Преди този срок изтичаше на 28 февруари, преди началото на кампанията, но последните инструкции промениха тези срокове, така че пререгистрацията да продължи до края на прилагането й.

Фермерите или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си, чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Регистрация на нови земеделски стопани ще се извършва през цялата стопанска година.

Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.