Изображение: Pixabay

Наличието на добри традиции и нарастващото признание, което търговските марки на български производители на селскостопански продукти и храни печелят от клиентите си в страната и в чужбина са силните страни на земеделския сектор, които допринасят за положителната му перспектива.

Това прогнозира главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов на специализирания агрофорум “Обща селскостопанска политика след 2020 – изборът на България“, организиран от Института за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро в Пловдив.

Според него за банките и други институционални инвеститори селското стопанство е особено обещаващо, тъй като се характеризира със сравнително ниска финансова задлъжнялост, което означава, че бъдещото проникване на кредит вероятно ще продължи с по-бързи темпове в сравнение с останалата част от икономиката.

Дял на селското стопансво от брутната добавена стойност (БДС) в %

Източник: НСИ, UniCredit Research

Павлов напомни, че възстановяването на сектора започна едва след присъединяването на България към ЕС, но той се очертава като един от най-важните сектори за икономиката е това най-убедително се илюстрира от подобрената международна търговска позиция на сектора.

Растежът на износа се ускорява стабилно след влизането в ЕС през 2007 г.